شرکت های دارای پروانه فعالیت شرکت های دارای پروانه فعالیت

خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحی ‌های كلان و ساختاری، طرح‌ ريزی، برنامه‌ريزی، بهبود و ساماندهی، سنجش و پيشگيری مخاطرات امنيتی در سازمان‌ ها و يا نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

شركت های دارای پروانه فعاليت در حوزه ارائه خدمات مديريتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت
فني و مهندسي ايمن افزار وايا ITO-NAMA-MC-0147 1399/04/06 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-MC-0144 1399/03/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-MC-0145 1399/03/13 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-MC-0146 1399/03/13 يزد رتبه 2 - - فعال دانلود
معيارسازان تحول آينده فارس (متافا) ITO-NAMA-MC-0143 1399/03/13 فارس رتبه 2 - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-MA-0014 1399/03/02 تهران - مميزي - فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط ITO-NAMA-MC-0142 1399/03/02 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پرورش داده ها ITO-NAMA-MC-0141 1399/02/19 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-MC-0140 1399/02/05 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-MC-0139 1399/02/04 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فراکنش ITO-NAMA-MC-0138 1399/01/14 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-MC-0137 1397/12/26 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
ماموت سامانه گيلان ITO-NAMA-MC-0136 1397/12/14 گیلان رتبه 2 - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-MC-0135 1397/12/14 اصفهان رتبه 3 - - فعال دانلود
راهبران انطباق نيس ITO-NAMA-MA-0013 1397/12/08 تهران - مميزي - فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-MA-0012 1397/11/09 تهران - ممیزی - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-MC-0134 1397/11/02 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات پرمون ITO-NAMA-MC-0133 1397/10/25 كرمان رتبه 2 - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-MC-0132 1397/10/19 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-MA-0011 1397/08/24 تهران - مميزي - فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-MA-0010 1397/08/22 تهران - مميزي - فعال دانلود
کهکشان مشاور ایمن ITO-NAMA-1100132 1397/07/15 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فن آوران شبكه امن راهبرد ITO-NAMA-1100131 1397/07/03 همدان رتبه 1 - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1100130 1397/07/02 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-1100129 1397/06/29 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
مهندسی هیرساویژن ITO-NAMA-1100128 1397/05/07 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پردازشگران داده آراي سپاهان ITO-NAMA-1100127 1397/04/25 تهران رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
ايده فروزان امن (اينفو امن) ITO-NAMA-1100123 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1100119 1397/02/13 تهران رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1100117 1397/02/12 تهران رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات عملیات امنیت، خدماتی است كه بیشتر بر مهارت‌ های خاص و یا فنی پرسنل برای پیاده‌ سازی و یا حصول اطمینان از عملكرد مناسب كنترل‌ های پیاده‌ سازی شده تاكید دارد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات عملیاتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
ارزيابي امنيتي پياده سازي CERT / SOC امن سازي سامانه ها امنيت فيزيكي راهبري CERT / SOC
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-OS-0019 1399/04/05 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طلوع ایده امن ITO-NAMA-OS-0018 1399/04/02 همدان - - امن سازي - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-OI-0008 1399/03/13 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-OS-0017 1399/03/13 يزد - - امن سازي - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-OT-0022 1399/03/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-OT-0020 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OT-0021 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OS-0016 1399/02/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
عامل سيستم ITO-NAMA-OP-0003 1399/02/09 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OT-0019 1397/12/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OS-0015 1397/12/14 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OS-0014 1397/12/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فن آوران برتر انديش فرسب ITO-NAMA-OT-0017 1397/11/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-OT-0016 1397/11/23 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-OT-0018 1397/11/11 اصفهان آزمون - - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OS-0013 1397/11/11 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطی پیام پرداز ITO-NAMA-OS-0012 1397/11/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-OI-0007 1397/10/04 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-OT-0015 1397/09/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OI-0006 1397/08/22 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
پویش افزار هوشمند ITO-NAMA-1110026 1397/07/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-1110025 1397/07/10 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ITO-NAMA-1110024 1397/07/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پیشگامان کی پاد کویر ITO-NAMA-1110023 1397/06/29 یزد آزمون - - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-1110022 1397/06/19 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
همتا رايانه ITO-NAMA-1110020 1397/06/05 مشهد - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-1110021 1397/06/05 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
امن پردازان سورنا ITO-NAMA-1110019 1397/05/23 تهران - پیاده سازی CERT - - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1110018 1397/05/07 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110014 1397/05/06 تهران آزمون پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات رجا ITO-NAMA-1110005 1397/04/21 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پندار كوشك ايمن ITO-NAMA-1110015 1397/03/30 تهران - - امن سازي - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
طرح و توسعه حصين ايمن ITO-NAMA-1110010 1397/02/13 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110009 1397/02/13 تهران - - امن سازي امنيت فيزيكي - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-1110007 1397/01/27 تهران - - امن سازي - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-1110006 1396/12/25 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-1110004 1396/12/22 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات فنی افتا، شامل پیكربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می باشد . شایان ذكر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذكر می شود.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات فنی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-TS-0019 1399/03/28 قزوين فعال دانلود
دمسان رايانه ITO-NAMA-TS-0018 1399/03/07 تهران فعال دانلود
نوآوران تجارت آريو سام ITO-NAMA-TS-0017 1399/03/07 گيلان فعال دانلود
پرشیا سیس خاورمیانه ITO-NAMA-TS-0016 1399/03/02 تهران فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-TS-0015 1399/02/31 تهران فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-TS-0013 1399/02/31 تهران فعال دانلود
ناوك ارتباط هوشمند اوراسيا ITO-NAMA-TS-0014 1399/02/26 تهران فعال دانلود
آريا همراه سامانه ITO-NAMA-TS-0012 1399/02/19 تهران فعال دانلود
انتقال داده خاورميانه ITO-NAMA-TS-0011 1399/02/01 تهران فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-TS-0009 1399/01/28 تهران فعال دانلود
تحقيق و توسعه ارتباط پانا ITO-NAMA-TS-0010 1399/01/28 اصفهان فعال دانلود
افق تحول سپاهان ITO-NAMA-TS-0020 1398/03/28 اصفهان فعال دانلود
مرسا تحلیل گران دادگان ITO-NAMA-TS-0008 1397/12/26 تهران فعال دانلود
پارس ایمن خوارزم ITO-NAMA-TS-0007 1397/12/26 تهران فعال دانلود
مهندسی شبکه گستر ITO-NAMA-TS-0006 1397/11/24 تهران فعال دانلود

این دسته خدمات شامل ارائه آموزش كلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نكته ضروریست كه در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی كه شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات آموزشی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
كاريار ارقام ITO-NAMA-ES-0055 1399/04/17 تهران فعال دانلود
كهكشان نور ITO-NAMA-ES-0054 1399/04/16 تهران فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-ES-0053 1399/03/07 تهران فعال دانلود
سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان (سماتک) ITO-NAMA-ES-0052 1399/02/31 تهران فعال دانلود
موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ ITO-NAMA-ES-0051 1397/11/29 تهران فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-ES-0050 1397/11/09 تهران فعال دانلود
امن گستر پیام پرداز ITO-NAMA-ES-0049 1397/11/02 تهران فعال دانلود
نورا ایمن سیستم (نورانت) ITO-NAMA-ES-0048 1397/11/02 تهران فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-ES-0047 1397/09/28 تهران فعال دانلود
فن و انديشه كادوس خزر ITO-NAMA-ES-0046 1397/08/15 گيلان فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-1010045 1397/07/01 يزد فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1010044 1397/06/05 تهران فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1010042 1397/05/07 تهران فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط (آکادمی باتیس) ITO-NAMA-1010041 1397/04/25 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
مجتمع فني مهد پرداپژوهان گيلان ITO-NAMA-1010035 1397/01/27 گيلان در حال بررسي مدارك تمديد دانلود