شرکت های دارای پروانه فعالیت شرکت های دارای پروانه فعالیت

خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحی ‌های كلان و ساختاری، طرح‌ ريزی، برنامه‌ريزی، بهبود و ساماندهی، سنجش و پيشگيری مخاطرات امنيتی در سازمان‌ ها و يا نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

شركت های دارای پروانه فعاليت در حوزه ارائه خدمات مديريتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت
ايده فروزان امن (اينفو امن) ITO-NAMA-1100123 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
سامانه گستر امن رايمند ITO-NAMA-1100124 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
معيارسازان تحول آينده فارس (متافا) ITO-NAMA-1100122 1397/02/30 فارس رتبه 2 - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-1100121 1397/02/26 تهران - مميزي - فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط ITO-NAMA-1100120 1397/02/19 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فني و مهندسي ايمن افزار وايا ITO-NAMA-1100118 1397/02/13 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1100119 1397/02/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1100117 1397/02/12 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-1100116 1397/02/10 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-1100115 1397/01/20 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITC-NAMA-1100113 1396/09/24 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-1100114 1396/07/06 يزد رتبه 2 - - فعال دانلود
پرورش داده ها ITO-NAMA-1100111 1396/06/29 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-1100110 1396/06/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-1100108 1396/06/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
رهنما فردا ITO-NAMA-1100109 1396/06/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
امن پژوه نوآوران فارس ITO-NAMA-1100106 1396/05/11 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
افزار پرداز رميس ITO-NAMA-1100105 1396/04/20 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-1100107 1396/04/19 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITC-NAMA-1100100 1396/01/31 تهران رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
رايانه كاران همدان ITC-NAMA-1100099 1396/01/16 همدان رتبه 3 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
فن آوران شبكه امن راهبرد ITC-NAMA-1100097 1395/12/11 همدان رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITC-NAMA-1110008 1395/11/27 تهران - مميزي - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پارس آوان رايان ITC-NAMA-1100091 1395/10/20 خوزستان رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پردازشگران داده آراي سپاهان ITC-NAMA-1100089 1395/08/20 اصفهان رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا (اينتليكام) ITC-NAMA-1100086 1395/06/16 اصفهان رتبه 3 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
آريا همراه سامانه ITC-NAMA-1100081 1395/05/11 تهران رتبه 3 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
کهکشان مشاور ایمن ITC-NAMA-1100080 1395/05/06 تهران رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
راهبران فناوري امن ITC-NAMA-1100079 1395/03/26 گيلان رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات عملیات امنیت، خدماتی است كه بیشتر بر مهارت‌ های خاص و یا فنی پرسنل برای پیاده‌ سازی و یا حصول اطمینان از عملكرد مناسب كنترل‌ های پیاده‌ سازی شده تاكید دارد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات عملیاتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
ارزيابي امنيتي پياده سازي CERT / SOC امن سازي سامانه ها امنيت فيزيكي راهبري CERT / SOC
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110014 1397/03/24 تهران آزمون پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-1110013 1397/03/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-1110012 1397/03/01 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-1110011 1397/02/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طرح و توسعه حصين ايمن ITO-NAMA-1110010 1397/02/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110009 1397/02/13 تهران - - امن سازي امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات مهيمن ITO-NAMA-1110008 1397/02/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-1110007 1397/01/27 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-1110006 1396/12/25 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-1110004 1396/12/22 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-1110003 1396/06/20 تهران آزمون - امن سازي - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-1110001 1396/04/19 تهران آزمون - امن سازي - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1110002 1396/04/19 تهران آزمون - - - - فعال دانلود

خدمات فنی افتا، شامل پیكربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می باشد . شایان ذكر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذكر می شود.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات فنی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
فناوري اطلاعات و ارتباطات آتنا ITO-NAMA-1000004 1397/02/18 تهران فعال دانلود
امن پرداز ITO_NAMA_1000005 1396/12/18 تهران فعال دانلود
پرشیا سیس خاورمیانه ITO_NAMA_1000003 1396/11/02 تهران فعال دانلود
آينده نگاران ITO_NAMA_1000002 1396/10/29 تهران فعال دانلود
دمسان رايانه ITO-NAMA_1000001 1396/10/28 تهران فعال دانلود

این دسته خدمات شامل ارائه آموزش كلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نكته ضروریست كه در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی كه شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات آموزشی نما

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
كاريار ارقام ITO-NAMA-1010038 1397/03/24 تهران فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-1010036 1397/02/11 تهران فعال دانلود
كهكشان نور ITO-NAMA-1010037 1397/02/10 تهران فعال دانلود
مجتمع فني مهد پرداپژوهان گيلان ITO-NAMA-1010035 1397/01/27 گيلان فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-1010034 1397/01/20 تهران فعال دانلود
شبكه علمي غرب آسيا ITO-NAMA-1010033 1396/10/06 تهران فعال دانلود
امن گستر پیام پرداز ITO-NAMA-1010032 1396/06/13 تهران فعال دانلود
موسسه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيس ايرانيان ITO-NAMA-1010031 1396/05/25 تهران فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط (آکادمی باتیس) ITC-NAMA-1010028 1396/02/14 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
امن نگر سامان ITC-NAMA-1010029 1396/02/05 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
فن و انديشه(كادوس) ITC-NAMA-1010027 1395/09/17 گيلان در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
شرکت مرزبان کیفیت دانش (IMQ) ITC-NAMA-1010024 1395/06/02 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود