شرکت های دارای پروانه فعالیت شرکت های دارای پروانه فعالیت

خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحی ‌های كلان و ساختاری، طرح‌ ريزی، برنامه‌ريزی، بهبود و ساماندهی، سنجش و پيشگيری مخاطرات امنيتی در سازمان‌ ها و يا نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

شركت های دارای پروانه فعاليت در حوزه ارائه خدمات مديريتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت
فراکنش ITO-NAMA-MC-0138 1399/01/14 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-MC-0137 1397/12/26 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
ماموت سامانه گيلان ITO-NAMA-MC-0136 1397/12/14 گیلان رتبه 3 - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-MC-0135 1397/12/14 اصفهان رتبه 3 - - فعال دانلود
راهبران انطباق نيس ITO-NAMA-MA-0013 1397/12/08 تهران - مميزي - فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-MA-0012 1397/11/09 تهران - ممیزی - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-MC-0134 1397/11/02 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات پرمون ITO-NAMA-MC-0133 1397/10/25 كرمان رتبه 2 - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-MC-0132 1397/10/19 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-MA-0011 1397/08/24 تهران - مميزي - فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-MA-0010 1397/08/22 تهران - مميزي - فعال دانلود
کهکشان مشاور ایمن ITO-NAMA-1100132 1397/07/15 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فن آوران شبكه امن راهبرد ITO-NAMA-1100131 1397/07/03 همدان رتبه 1 - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1100130 1397/07/02 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-1100129 1397/06/29 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
مهندسی هیرساویژن ITO-NAMA-1100128 1397/05/07 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پردازشگران داده آراي سپاهان ITO-NAMA-1100127 1397/04/25 اصفهان رتبه 1 - - فعال دانلود
راهبران فناوري امن ITO-NAMA-1100126 1397/04/04 گيلان رتبه 2 - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-1100125 1397/04/03 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
ايده فروزان امن (اينفو امن) ITO-NAMA-1100123 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
سامانه گستر امن رايمند ITO-NAMA-1100124 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
معيارسازان تحول آينده فارس (متافا) ITO-NAMA-1100122 1397/02/30 فارس رتبه 2 - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-1100121 1397/02/26 تهران - مميزي - فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط ITO-NAMA-1100120 1397/02/19 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فني و مهندسي ايمن افزار وايا ITO-NAMA-1100118 1397/02/13 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1100119 1397/02/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1100117 1397/02/12 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-1100116 1397/02/10 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITC-NAMA-1100113 1396/09/24 تهران رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-1100114 1396/07/06 يزد رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
پرورش داده ها ITO-NAMA-1100111 1396/06/29 تهران رتبه 1 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
اندیشه نگار پارس ITC-NAMA-1100093 1395/11/05 تهران رتبه 3 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات عملیات امنیت، خدماتی است كه بیشتر بر مهارت‌ های خاص و یا فنی پرسنل برای پیاده‌ سازی و یا حصول اطمینان از عملكرد مناسب كنترل‌ های پیاده‌ سازی شده تاكید دارد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات عملیاتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
ارزيابي امنيتي پياده سازي CERT / SOC امن سازي سامانه ها امنيت فيزيكي راهبري CERT / SOC
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OT-0019 1397/12/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OS-0015 1397/12/14 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OS-0014 1397/12/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فن آوران برتر انديش فرسب ITO-NAMA-OT-0017 1397/11/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-OT-0016 1397/11/23 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-OT-0018 1397/11/11 اصفهان آزمون - - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OS-0013 1397/11/11 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطی پیام پرداز ITO-NAMA-OS-0012 1397/11/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-OI-0007 1397/10/04 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-OT-0015 1397/09/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OI-0006 1397/08/22 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
پویش افزار هوشمند ITO-NAMA-1110026 1397/07/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-1110025 1397/07/10 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ITO-NAMA-1110024 1397/07/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پیشگامان کی پاد کویر ITO-NAMA-1110023 1397/06/29 یزد آزمون - - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-1110022 1397/06/19 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
همتا رايانه ITO-NAMA-1110020 1397/06/05 مشهد - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-1110021 1397/06/05 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
امن پردازان سورنا ITO-NAMA-1110019 1397/05/23 تهران - پیاده سازی CERT - - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1110018 1397/05/07 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطاتی پیام پرداز ITO-NAMA-1110017 1397/04/20 تهران - پیاده سازی CERT/SOC - - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-1110016 1397/04/03 تهران آزمون - امن سازي امنيت فيزيكي - فعال دانلود
پندار كوشك ايمن ITO-NAMA-1110015 1397/03/30 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110014 1397/03/24 تهران آزمون پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-1110013 1397/03/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-1110012 1397/03/01 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-1110011 1397/02/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طرح و توسعه حصين ايمن ITO-NAMA-1110010 1397/02/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-1110009 1397/02/13 تهران - - امن سازي امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات مهيمن ITO-NAMA-1110008 1397/02/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود

خدمات فنی افتا، شامل پیكربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می باشد . شایان ذكر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذكر می شود.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات فنی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
مرسا تحلیل گران دادگان ITO-NAMA-TS-0008 1397/12/26 تهران فعال دانلود
پارس ایمن خوارزم ITO-NAMA-TS-0007 1397/12/26 تهران فعال دانلود
مهندسی شبکه گستر ITO-NAMA-TS-0006 1397/11/24 تهران فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات آتنا ITO-NAMA-1000004 1397/02/18 تهران فعال دانلود
پرشیا سیس خاورمیانه ITO_NAMA_1000003 1396/11/02 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

این دسته خدمات شامل ارائه آموزش كلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نكته ضروریست كه در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی كه شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات آموزشی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ ITO-NAMA-ES-0051 1397/11/29 تهران فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-ES-0050 1397/11/09 تهران فعال دانلود
امن گستر پیام پرداز ITO-NAMA-ES-0049 1397/11/02 تهران فعال دانلود
نورا ایمن سیستم (نورانت) ITO-NAMA-ES-0048 1397/11/02 تهران فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-ES-0047 1397/09/28 تهران فعال دانلود
فن و انديشه كادوس خزر ITO-NAMA-ES-0046 1397/08/15 گيلان فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-1010045 1397/07/01 يزد فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1010044 1397/06/05 تهران فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-1010042 1397/05/07 تهران فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط (آکادمی باتیس) ITO-NAMA-1010041 1397/04/25 تهران فعال دانلود
دانش افزار نارون شریف ITO-NAMA-1010040 1397/04/17 تهران فعال دانلود
شرکت مرزبان کیفیت دانش (IMQ) ITO-NAMA-1010039 1397/04/04 تهران فعال دانلود
كاريار ارقام ITO-NAMA-1010038 1397/03/24 تهران فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-1010036 1397/02/11 تهران فعال دانلود
كهكشان نور ITO-NAMA-1010037 1397/02/10 تهران فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-1010034 1397/01/20 تهران در حال بررسي مدارك تمديد دانلود