اخبار اخبار

آرشیو مطالب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

برگزاری دوره آموزشی

تاریخ مطلب: 23 آبان 1396 بازدید ها: 1564

فراخوان در حوزه ارائه خدمات افتا

فراخوان متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه خدمات افتا

تاریخ مطلب: 15 آبان 1395 بازدید ها: 5380

فراخوان متقاضيان گواهي

فراخوان متقاضيان گواهي طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت (اجراي طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي كشور درقبال حملات الكترونيكي)

تاریخ مطلب: 15 آبان 1395 بازدید ها: 2464

فراخوان شناسايي شرکت‌های متقاضي ارائه خدمات مميزي انطباق استاندارد هاي امنيت اطلاعات و ارتباطات

فراخوان شناسايي شرکت‌های متقاضي ارائه خدمات مميزي انطباق استاندارد هاي امنيت اطلاعات و ارتباطات

تاریخ مطلب: 03 شهریور 1395 بازدید ها: 1352

افزوده شدن پنج استان به مراكز استاني نما

فراهم شدن امكان دريافت مدارك متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) در 30 استان

تاریخ مطلب: 03 خرداد 1395 بازدید ها: 1796

فراهم شدن امكان دريافت مدارك در 24 استان

فراهم شدن امكان دريافت مدارك متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) در 24 استان

تاریخ مطلب: 01 اردیبهشت 1395 بازدید ها: 1667

عدم پذيرش مدارك ارزيابي خدمات ضدبدافزار

عدم پذيرش مدارك ارزيابي خدمات ضدبدافزار

تاریخ مطلب: 21 فروردین 1395 بازدید ها: 1690

فراخوان جامع ارزيابي صلاحيت متقاضيان فعاليت در حوزه هاي خدمات افتا

فراخوان جامع ارزيابي صلاحيت متقاضيان فعاليت در حوزه هاي خدمات افتا

تاریخ مطلب: 10 آذر 1390 بازدید ها: 1768