اخبار اخبار

مراكز استاني جديد نما

افزوده شدن پنج استان به مراكز استاني نما

فراهم شدن امكان دريافت مدارك متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) در 30 استان
در راستای تکریم حقوق ارباب رجوع و تسهیل فرایند دریافت مدارک متقاضیان دريافت پروانه فعالیت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) ، به اطلاع می رساند طبق هماهنگی به عمل آمده توسط اداره كل نما با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج استان، از اين پس شرکت های فعال در حوزه افتا مستقر دراين استانها نيز مي توانند جهت تحویل مدارک به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خود مراجعه نمایند. اطلاعات تماس اين مراكز در قسمت «مراکز استانی نما» موجود مي باشد.
تاریخ انتشار مطلب: 03 خرداد 1395
بازدید ها: 1864