اخبار اخبار

عدم پذيرش مدارك ارزيابي خدمات ضدبدافزار

عدم پذيرش مدارك ارزيابي خدمات ضدبدافزار

عدم پذيرش مدارك ارزيابي خدمات ضدبدافزار
به اطلاع كليه متقاضيان فعاليت در حوزه خدمات ضد بدافزار مي رساند، مرحله اول دريافت مدارك ارزيابي به اتمام رسيده و مرحله بعدي دريافت مدارك متعاقباً از طريق سايت سازمان فناوري اطلاع رساني خواهد شد.
تاریخ انتشار مطلب: 21 فروردین 1395
بازدید ها: 1763