اخبار اخبار

فراخوان

فراخوان متقاضيان گواهي

فراخوان متقاضيان گواهي طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت (اجراي طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي كشور درقبال حملات الكترونيكي)

سازمان فناوري اطلاعات ايران با همكاري مركز مديريت راهبردي افتا، در نظر دارد به‌منظور توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در "زمینه ی اجراي طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي كشور درقبال حملات الكترونيكي"، از توانمندي شركت هاي داراي تجربه در این زمینه استفاده نمايد. متقاضيان لازمست برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا به سايت نما به بخش اعتبار بخشي قسمت درخواست دريافت پروانه مراجعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام نمایند. بديهي است براي متقاضياني پروانه فعاليت صادر مي شود كه شرايط ارزيابي را احراز نموده باشند. ضمنا متقاضیان دریافت پروانه در این گرایش حداکثر به مدت 2 ماه پس از تاریخ اعلان فراخوان می توانند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام نمایند.

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 15 آبان 1395
بازدید ها: 2566