اخبار اخبار

مراكز استاني جديد نما

فراهم شدن امكان دريافت مدارك در 24 استان

فراهم شدن امكان دريافت مدارك متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) در 24 استان
در راستای تکریم حقوق ارباب رجوع و تسهیل فرایند دریافت مدارک متقاضیان دريافت پروانه فعالیت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) ، به اطلاع می رساند طبق هماهنگی به عمل آمده توسط اداره كل نما با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در اكثر استان های کشور، از اين پس شرکت های فعال در حوزه افتا مستقر دراستانها مي توانند جهت تحویل مدارک به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خود مراجعه نمایند. لذا کلیه متقاضیان قبل از هرگونه اقدام می بایست به قسمت «مراکز استانی نما» مراجعه نموده و در صورت فعال بودن مراکز استانی مورد نظر، صرفا از طریق آن مرکز نسبت به ارائه درخواست پروانه فعالیت اقدام نمایند.
تاریخ انتشار مطلب: 01 اردیبهشت 1395
بازدید ها: 1727