درخواست دريافت پروانه فعاليت درخواست دريافت پروانه فعاليت

سازمان فناوري اطلاعات ايران بر اساس اسناد و راهبردهاي ملي، منجمله سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سند افتا) و قوانين مصوب در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، به منظورحمايت وگسترش خدمات امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات(افتا) دركشور و برنامه ريزي درزمينه به‌كارگيري بهينه ظرفيتهاي ملي و ساماندهي شركت‌هاي توانمند در ارائه خدمات افتا، اقدام به ارزيابي و صدور پروانه فعاليت در حوزه افتا نموده است.

متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه هاي مذكور مي توانند پس از عضویت در سامانه، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه  در حوزه مورد نیاز خود اقدام نمایند. کلیه مراحل درخواست ارزیابی و پیگیری آن به صورت سیستمی و از طریق سامانه انجام می شود. در سامانه مذکور هر متقاضي(شرکت) دارای یک حساب کاربری و یک کارتابل اختصاصی می باشد. متقاضي می تواند در کارتابل مخصوص خود کلیه امور مربوط به تکمیل پروفایل شرکت، مدیریت و پیگیری درخواست ها ، شکایات و ... را انجام دهد. در طول انجام فرایند ارزیابی، اطلاع رسانی های لازم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه کاربر و ایمیل وی و کارتابل اختصاصیش انجام خواهد شد.

متقاضيان دريافت پروانه فعاليت مستقر در سراسر کشور بصورت یکسان و از طریق سامانه می توانند جهت ثبت درخواست های خود اقدام نمانید.  تنها تعاملات غیر سیستمی متقاضیان با سازمان هنگام عضویت در سامانه با ارسال نامه و نیز زمان دریافت پروانه فعالیت با حضور فرد معرفی شده از طرف متقاضی در اداره کل نما (در تهران) و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (در استان ها ) می باشد.

 

تعاریف:
 • نماینده متقاضی: شخصی است که به عنوان نقطه تماس یکتای سازمان با متقاضی محسوب شده و کلیه تعاملات سازمان با وی می باشد. این شخص می تواند مدیرعامل شرکت یا نماینده تام الاختیار وی باشد.
 • اداره کل نما: اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات
 • اداره کل ارم: اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات
 • سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • افتا: امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 • مرکز افتا: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری
 • متقاضی: شخص حقوقی درخواست کننده پروانه فعالیت

 

شرایط عمومی متقاضیان:
 1. کلیه سهامداران، مدیران و کارشناسان ارائه خدمت متقاضی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
 2. متقاضی می بایست شرکتی باشد که 100% سهام و یا سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی بوده و بر اساس قانون تجارت به صورت غیردولتی و با مدیریت ایرانی اداره شود.
 3. سایر الزامات عمومی مندرج در بند 4 آیین نامه ساماندهی خدمات افتا

 

روال عضویت در سامانه:
 1. تکمیل فرم عضویت در سامانه جامع خدمات افتا توسط نماینده متقاضی و دریافت کد رهگیری
 2. ارسال نامه رسمی تایید درخواست عضویت به «اداره کل نما»، حاوی کد رهگیری و نام و نام خانوادگی و کدملی نماینده با امضای مدیرعامل و به پیوست آن آخرین روزنامه هاي رسمی حاوی نام مدیرعامل و موضوع فعاليت شركت به آدرس «تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، ورودي شماره 22 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كد پستي 1631713931»
 3. بررسی درخواست عضویت در اداره کل نما و تایید آن در صورت وجود شرایط.
 4. ارسال لینک فعال سازی به ایمیل و پیام اطلاع رسانی به شماره موبایل نماینده معرفی شده
 5. ورود نماینده معرفی شده به لینک فعال سازی و به روزرسانی اطلاعات رمز عبور و پروفایل متقاضی
 6. فعال شدن امکان درخواست پروانه فعالیت و سایر امکانات پس از تکمیل پروفایل متقاضی

 

روال ارزيابي:
 1. ايجاد درخواست پروانه براي يك گرايش خاص و تكميل فرم هاي ارزيابي در كارتابل شخصي توسط متقاضي
 2. بررسي مدارك متقاضي و ارسال ليست نواقص براي آن توسط سامانه
 3. تكميل نواقص و ارسال مجدد آنها در كارتابل شخصي توسط متقاضي
 4. بررسي نهايي مدارك و انجام مصاحبه يا بازديد در صورت لزوم
 5. اعلام نتيجه ارزيابي به متقاضي و صدور پروانه در صورت قبولي

 

روال دریافت پروانه فعالیت پس از قبولي در ارزيابي:
 1. اعلام نتیجه از طریق سامانه
 2. دریافت تعهد نامه از سامانه توسط متقاضی و چاپ آن
 3. ثبت نسخ در دفترخانه اسناد رسمی
 4. تحویل نسخه های رسمی تعهد نامه به اداره کل نما در تهران و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها
 5. ارسال پستی پروانه به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها
 6. تحویل پروانه فعالیت به نماینده متقاضی و دریافت رسید.

 

 توجه: متقاضيان مي توانند در صورت بروز مشكل فني يا نياز به توضيحات بيشتر هنگام عضويت و يا تكميل فرم هاي ارزيابي، با شماره تلفن 88019001-021 داخلي 320 تماس حاصل نمايند.

 

دانلود مدارك ارزيابي دانلود مدارك ارزيابي

 

خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحي‌هاي كلان و ساختاري، طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي، بهبود و ساماندهي، سنجش و پيشگيري مخاطرات امنيتي در سازمان‌ها و يا نظام‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. لذا ارائه خدمات كلان ذيل در اين گروه قرار مي‌گيرد:

- خدمات مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات

- خدمات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات

- طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت

دانلود مدارك مربوط به درخواست پروانه ارائه خدمات مديريتي افتا

 

خدمات عملیات امنيت، خدماتي است كه بيشتر بر مهارت‌هاي خاص و يا فني پرسنل براي پياده‌سازي و يا حصول اطمينان از عملكرد مناسب كنترل‌هاي پياده‌سازي شده تاكيد دارد. لذا ارائه خدمات كلان ذيل در اين گروه قرار مي‌گيرد:

- آزمون و ارزيابي امنيتي

- پياده سازي مركز عمليات امنيت و تيم پاسخ به رخداد

- راهبری مركز عمليات امنيت و تيم پاسخ به رخداد

- پياده سازي امنيت فيزيكي و محيط پيراموني

- امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها، زيرساخت ها و سرويس ها

توجه: درخواست در گرايش ‹‹حفاظت ابري خدمات اينترنتي›› از مرداد ماه قابل پذيرش مي باشد.

دانلود مدارك مربوط به درخواست پروانه ارائه خدمات عملياتي افتا

خدمات فني افتا، شامل پيكربندي امن و پشتيباني امنيتي محصول فتا مي باشد. شايان ذكر است با توجه به درخواست متقاضي، عنوان محصول مورد تاييد در پروانه فعاليت صادر شده در اين گرايش ذكر مي شود.

دانلود مدارك مربوط به درخواست پروانه ارائه خدمات فني افتا

این دسته خدمات شامل ارائه آموزش كليه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضيان دريافت اين خدمات است. توجه به اين نكته ضروريست كه در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مديريت، عمليات و فني، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هايي كه شامل صدور گواهينامه‌هاي ملي و بين‌المللي در زمينه دوره‌هاي آموزشي امنيت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار مي‌گيرد.

دانلود مدارك مربوط به درخواست پروانه ارائه خدمات آموزشي افتا