اطلاعيه اطلاعيه

با عنايت به وظايف محوله به اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات(نما) در خصوص ساماندهی و ارزیابی  شرکت‌های توانمند و متقاضی  ارائه خدمات در حوزه‌های مدیریتی، عملیاتی، فنی و آموزشی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)،  به اطلاع می‌رساند در راستای  مكانيزه كردن فرايندهاي نظام ارزيابي ، صدور و تمدید پروانه فعاليت خدمات افتا و ايجاد بستر الكترونيكي جهت ارائه خدمات بهتر، دقيق‌تر، سریع‌تر و درخور متقاضيان ،  اداره کل نما اقدام به ایجاد نرم‌افزار جامع نظام ارزيابي و اعتباربخشي خدمات و محصولات افتا نموده است. متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات افتا لازم است ضمن دریافت و مطالعه فایل «راهنمای سامانه جامع خدمات افتا» , و «دستورالعمل روش ارزیابی متقاضیان دریافت پروانه افتا» نسبت به ثبت نام، تکمیل و ارسال مدارک از طریق سامانه جامع خدمات افتا اقدام نمایند.

بدین وسیله به اطلاع می رساند با هدف حمایت از شرکت های دارای پروانه در حوزه خدمات افتا و پیشگیری از ایجاد وقفه در کسب و کار، اعلام نتیجه درخصوص درخواست تمدید پروانه فعالیت، با بررسی سوابق عملکرد شرکت ها انجام خواهد شد.

متقاضی می بایست حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه ی خود از طریق سامانه جامع خدمات افتا، درخواست تمدید پروانه فعالیت را اعلام نماید.

در همین راستا، درخواست های مربوط به تغییرات از قبیل: حذف و یا اضافه نمودن کارشناسان و ارتقا رتبه ، حداکثر تا دو ماه قبل از تاریخ انقضای مدت اعتبار پروانه و یا پس از تمدید پروانه پذیرفته می شود.

چشم انداز و ماموریت چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت نظام ملي مدیریت امنیت اطلاعات که براساس اقدام سوم از راهبرد دوم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (سند افتا) تشکیل شده است، به شرح زیر تعریف می‌گردد:

 •  چشم انداز

نظام ملي مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، عامل پیشران در توسعه ملی مدیریت امنیت اطلاعات، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های عادلانه برای فعالان حوزه مدیریت امنیت اطلاعات، مرجع ترویج دانش مدیریت امنیت اطلاعات و مرجع اعتبار بخشی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در منطقه، جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 خواهد بود.

 • ماموريت

 

با عنايت به وظايف محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مديريت امنيت اطلاعات، اين سازمان در قالب تشكيلات و ساختار مصوب به منظور اجراي نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات( نما)، خدمات  ذيل را ارائه مي دهد:

 1. صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 2. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات مديريتي افتا
 3. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملياتي افتا
 4. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فني افتا
 5. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشي افتا
 6. پايش و نظارت بر عملكرد و همچنين تعهدات «دارندگان پروانه فعاليت» و «دستگاه هاي دارنده گواهي­ انطباق» مي باشد

 

از جمله دستاورد هاي ارائه خدمات فوق عبارتند از :

 1. تشويق به پياده سازي ISMS به منظور حفظ و ارتقاي امنيت اطلاعات سازماني و همچنين انجام وظيفه قانوني از طريق هشدار به آنها بابت تهديدات بالقوه و بالفعل موجود در فضاي توليد و تبادل اطلاعات
 2. ايجاد و توسعه فرهنگ مديريت امنيت اطلاعات و تشويق به كمك در اجراي يك عزم ملي و همچنين رونق در كسب و كار و افزايش توان رقابتي در بين رقبا از طريق رتبه بندي شركت هاي داراي پروانه فعاليت
 3. ايجاد اطمينان و سهولت در انتخاب پيمانكاران توسط سازمان هاي دولتي از طريق صدور پروانه .
 4.  حمايت وگسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) دركشور و برنامه­ ريزی درزمينه به‌كارگيری بهينه ظرفيت­های ملي و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات متنوع افتا
 5. ساماندهي خدمات پس از فروش محصولات و خدمات ضد بد افزارها به دستگاههاي اجرايي و ارائه كنندگان خدمات عمومي

شعار سال 95