بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات-فنون امنيتي- امنيت<br>شبكه- قسمت 1 : مرور كلي و مفاهيم	INSO-ISO/IEC 27033-1

فناوري اطلاعات-فنون امنيتي- امنيت
شبكه- قسمت 1 : مرور كلي و مفاهيم INSO-ISO/IEC 27033-1

هدف از تدوين اين استاندارد ملي، مرور امنيت شبكه و تعاريف مرتبط با آن است . اين استاندارد مفاهيم مرتبط با امنيت شبكه را تعريف و توصيف می‌کند و راهنماي مديريتي براي امنيت شبكه فراهم می‌آورد.امنيت شبكه شامل امنيت دستگاه، امنيت فعالیت‌های مديريت مربوط به دستگاه، برنامه‌های كاربردي/خدمات و كاربران نهايي به‌علاوه امنيت اطلاعاتي كه بر روي پيوندهاي ارتباطي در حال انتقال هستند و اين قسمت مربوط به هركسي می‌شود كه مالك شبكه است، آن را نگهداري می‌کند يا از آن استفاده می‌کند

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06