شرکت های دارای پروانه فعالیت شرکت های دارای پروانه فعالیت

خدمات مدیریت امنیت، خدماتی از جنس طراحی ‌های كلان و ساختاری، طرح‌ ريزی، برنامه‌ريزی، بهبود و ساماندهی، سنجش و پيشگيری مخاطرات امنيتی در سازمان‌ ها و يا نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

شركت های دارای پروانه فعاليت در حوزه ارائه خدمات مديريتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات مميزي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات طرح ريزي معماري و زيرساخت امنيت
زیرساخت امن خدمات تراکنشی ITO-NAMA-MC-0172 1399/10/17 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
داده پردازان آبشار ITO-NAMA-MC-0171 1399/10/15 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-MA-0017 1399/09/03 تهران - مميزي - فعال دانلود
کاربرد سیستم سدید (کاسیس) ITO-NAMA-MA-0016 1399/08/28 تهران - ممیزی - فعال دانلود
فن آوران شبكه امن راهبرد ITO-NAMA-MC-0165 1399/08/19 همدان رتبه 1 - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-1100130 1399/08/07 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
رایانه پویای حافظ ITO-NAMA-MC-0163 1399/08/07 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
کهکشان مشاور ایمن ITO-NAMA-MC-0162 1399/08/06 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پرديس اطلاع رسان سپهر ITO-NAMA-MC-0161 1399/07/09 البرز رتبه 3 - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-MC-0160 1399/06/25 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-MC-0159 1399/06/21 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
شركت مهندسی هیرساویژن ITO-NAMA-MC-0156 1399/05/24 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-MA-0015 1399/05/24 تهران - مميزي - فعال دانلود
نوآوران ليان خليج فارس ITO-NAMA-MC-0157 1399/05/24 بوشهر رتبه 3 - - فعال دانلود
تجارت سرور پويا ITO-NAMA-MC-0154 1399/05/17 فارس رتبه 3 - - فعال دانلود
نفوذناپذیران اطلاعات نوین ITO-NAMA-MC-0155 1399/05/17 يزد رتبه 3 - - فعال دانلود
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-MC-0152 1399/05/10 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-MC-0151 1399/05/09 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
ايده فروزان امن (اينفو امن) ITO-NAMA-MC-0150 1399/04/27 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پردازشگران داده آراي سپاهان ITO-NAMA-MC-0148 1399/04/24 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
شركت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-MC-0149 1399/04/24 اصفهان رتبه 2 - - فعال دانلود
فني و مهندسي ايمن افزار وايا ITO-NAMA-MC-0147 1399/04/06 قزوين رتبه 3 - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-MC-0144 1399/03/13 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-MC-0145 1399/03/13 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-MC-0146 1399/03/13 يزد رتبه 2 - - فعال دانلود
معيارسازان تحول آينده فارس (متافا) ITO-NAMA-MC-0143 1399/03/13 فارس رتبه 2 - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-MA-0014 1399/03/02 تهران - مميزي - فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط ITO-NAMA-MC-0142 1399/03/02 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
پرورش داده ها ITO-NAMA-MC-0141 1399/02/19 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-MC-0140 1399/02/05 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-MC-0139 1399/02/04 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
فراکنش ITO-NAMA-MC-0138 1399/01/14 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات ویژن ITO-NAMA-MC-0158 1398/06/04 تهران رتبه 3 - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-MC-0137 1397/12/26 تهران رتبه 2 - - فعال دانلود
ماموت سامانه گيلان ITO-NAMA-MC-0136 1397/12/14 گیلان رتبه 2 - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-MC-0135 1397/12/14 اصفهان رتبه 3 - - فعال دانلود
راهبران انطباق نيس ITO-NAMA-MA-0013 1397/12/08 تهران - مميزي - فعال دانلود
آرین توف پاسارگاد ITO-NAMA-MA-0012 1397/11/09 تهران - ممیزی - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-MC-0134 1397/11/02 تهران رتبه 1 - - فعال دانلود
سامانه گستر امن رايمند ITO-NAMA-1100124 1397/03/23 تهران رتبه 2 - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات عملیات امنیت، خدماتی است كه بیشتر بر مهارت‌ های خاص و یا فنی پرسنل برای پیاده‌ سازی و یا حصول اطمینان از عملكرد مناسب كنترل‌ های پیاده‌ سازی شده تاكید دارد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات عملیاتی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت گرايش وضعیت پروانه مشخصات شركت
ارزيابي امنيتي پياده سازي CERT / SOC امن سازي سامانه ها امنيت فيزيكي راهبري CERT / SOC
مهندسی افق داده ها ایرانیان ITO-NAMA-OS-0048 1399/10/18 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پیشگامان کی پاد کویر ITO-NAMA-OT-0048 1399/10/15 یزد آزمون - - - - فعال دانلود
امن پایه ریزان كارن ITO-NAMA-OI-0028 1399/10/15 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
امن پایه ریزان كارن ITO-NAMA-OS-0047 1399/10/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
سبا پردازش ITO-NAMA-OS-0046 1399/10/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-OI-0027 1399/10/11 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
ستاره سبز فارس ITO-NAMA-OS-0045 1399/10/10 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
پيشتازان امن كاوي عماد ITO-NAMA-OT-0047 1399/10/08 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فن آوری تجارت لاجورد تکوین توانا (لاتک) ITO-NAMA-OI-0026 1399/10/08 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
سراب خانه آتش ITO-NAMA-OP-0013 1399/10/05 هرمزگان - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
نت پرداز آذر ITO-NAMA-OP-0009 1399/10/04 آذربایجان شرقی - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OI-0025 1399/10/02 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OL-0001 1399/10/02 تهران - - - - راهبری CERT/SOC فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-OP-0012 1399/10/01 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
تدبیرگران سرزمین هوشمند ITO-NAMA-OT-0045 1399/09/27 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی پیشگامان آزمون افزار یاس ITO-NAMA-OT-0046 1399/09/27 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OT-0040 1399/09/17 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی اوژن تدبیر پارس ITO-NAMA-OT-0039 1399/09/10 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فن آور کهکشان دانا ITO-NAMA-OS-0039 1399/09/03 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-OT-0038 1399/08/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
همتا رايانه ITO-NAMA-OS-0038 1399/08/28 مشهد - - امن سازي - - فعال دانلود
سياره فناوري اطلاعات برتر قشم ITO-NAMA-OI-0020 1399/08/28 هرمزگان - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OT-0036 1399/08/23 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OI-0019 1399/08/19 تهران - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
نوژن رایانه پارس ITO-NAMA-OS-0037 1399/08/19 خراسان رضوي - - امن سازي - - فعال دانلود
پیشرو فناوران کارن ITO-NAMA-OS-0036 1399/08/19 بوشهر - - امن سازي - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OP-0008 1399/08/07 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OS-0035 1399/08/07 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پايانه هاي داده اي نوين (PDN) ITO-NAMA-OT-0035 1399/08/07 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
ارتباط گستر حامی مسافت ITO-NAMA-OI-0018 1399/08/07 تهران - پياده سازی CERT/ SOC - - - فعال دانلود
گرین وب سامانه نوین ITO-NAMA-OS-0034 1399/08/01 خراسان رضوي - - امن سازي - - فعال دانلود
علوم سبز ITO-NAMA-OI-0017 1399/07/29 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
علوم سبز ITO-NAMA-OT-0034 1399/07/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فرا هوش دنا ITO-NAMA-OS-0033 1399/07/24 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OP-0007 1399/07/24 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
عامل سیستم ITO-NAMA-OS-0032 1399/07/14 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان سورنا ITO-NAMA-OI-0016 1399/07/09 تهران - پیاده سازی CERT - - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OI-0015 1399/07/09 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
امن افزار گستر شريف ITO-NAMA-OT-0033 1399/07/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
مهندسی پویش افزار هوشمند ITO-NAMA-OS-0029 1399/07/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مهندسی عصر اندیشه ITO-NAMA-OS-0030 1399/07/02 فارس - - امن سازي - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-OS-0028 1399/07/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن افزار گستر شریف ITO-NAMA-OI-0014 1399/07/02 تهران - پیاده سازی CERT - - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-1110031 1399/07/01 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OS-0027 1399/06/21 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OT-0032 1399/06/21 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OS-0026 1399/06/21 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
نوآوران ارتباطات دوران ITO-NAMA-OP-0006 1399/06/21 تهران - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوري اطلاعات رجا ITO-NAMA-OT-0030 1399/06/13 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات لاجورد تكوين ITO-NAMA-OS-0025 1399/06/13 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پژوه نوآوران فارس ITO-NAMA-OT-0031 1399/06/13 فارس آزمون - - - - فعال دانلود
امن گستر پيام پرداز ITO-NAMA-OS-0023 1399/05/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
پندار كوشك ايمن ITO-NAMA-OS-0024 1399/05/24 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
بهسازان ملت ITO-NAMA-OT-0028 1399/05/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
سامانه های هوشمند کاربردی سمیع ITO-NAMA-OT-0029 1399/05/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
ارتباط گستر رشد پاوان ITO-NAMA-OT-0027 1399/05/15 خوزستان آزمون - - - - فعال دانلود
فناوری اطلاعات پارس مهر مایا ITO-NAMA-OI-0013 1399/05/15 خراسان رضوي - پياده سازی SOC - - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطاتی پیام پرداز ITO-NAMA-OI-0011 1399/05/10 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
نویان ابر آروان ITO-NAMA-OI-0012 1399/05/10 تهران - حفاظت ابري خدمات اينترنتي - - - فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-OI-10 1399/05/09 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
راسپینا نت پارس ITO-NAMA-OT-0026 1399/05/09 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان فناوري زنجان ITO-NAMA-OS-0022 1399/05/09 زنجان - - امن سازي - - فعال دانلود
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-OS-0021 1399/05/09 قزوين - - امن سازي - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OT-0025 1399/05/01 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-OI-0009 1399/05/01 تهران - پياده سازی CERT / SOC - - - فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-OT-0024 1399/04/30 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-OS-0020 1399/04/24 اصفهان - - امن سازي - - فعال دانلود
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون(ایریسا) ITO-NAMA-OP-0004 1399/04/24 اصفهان - - - امنیت فیزیکی - فعال دانلود
شبكه علمي غرب آسيا ITO-NAMA-OT-0023 1399/04/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
پيشگامان وادي شبكه هاي يكپارچه (پويه) ITO-NAMA-OS-0019 1399/04/05 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
طلوع ایده امن ITO-NAMA-OS-0018 1399/04/02 همدان - - امن سازي - - فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-OI-0008 1399/03/13 تهران - پیاده سازی SOC - - - فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-OS-0017 1399/03/13 يزد - - امن سازي - - فعال دانلود
رويال پرداز تيام ITO-NAMA-OT-0022 1399/03/02 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن ITO-NAMA-OT-0020 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OT-0021 1399/02/31 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
موج آینده فرافن ITO-NAMA-OS-0016 1399/02/15 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
عامل سيستم ITO-NAMA-OP-0003 1399/02/09 فارس - - - امنيت فيزيكي - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OT-0019 1397/12/24 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
فناوران توسعه امن ناجي ITO-NAMA-OS-0015 1397/12/14 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
بهين راهكار توسعه پيشرو ITO-NAMA-OS-0014 1397/12/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
فن آوران برتر انديش فرسب ITO-NAMA-OT-0017 1397/11/28 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-OT-0016 1397/11/23 تهران آزمون - - - - فعال دانلود
گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا(اینتلیکام) ITO-NAMA-OT-0018 1397/11/11 اصفهان آزمون - - - - فعال دانلود
آرمان داده پويان ITO-NAMA-OS-0013 1397/11/11 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
مهندسی ارتباطی پیام پرداز ITO-NAMA-OS-0012 1397/11/02 تهران - - امن سازي - - فعال دانلود
كهكشان مشاور ايمن ITO-NAMA-OT-0015 1397/09/13 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ITO-NAMA-1110024 1397/07/02 تهران آزمون - - - - در حال بررسي مدارك تمديد دانلود

خدمات فنی افتا، شامل پیكربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می باشد . شایان ذكر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذكر می شود.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات فنی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
توسعه و تجهيز فدك رايان ITO-NAMA-TS-0052 1399/10/18 تهران فعال دانلود
مهندسی افق داده ها ایرانیان ITO-NAMA-TS-0050 1399/10/18 تهران فعال دانلود
فن آوری اطلاعات همگام ITO-NAMA-TS-0051 1399/10/18 تهران فعال دانلود
فن آور كهکشان دانا ITO-NAMA-TS-0049 1399/10/15 تهران فعال دانلود
سبا پردازش ITO-NAMA-TS--0048 1399/10/15 تهران فعال دانلود
سایبر صنعت ITO-NAMA-TS-0038 1399/10/10 تهران فعال دانلود
داده پردازان دوران ITO-NAMA-TS-0037 1399/10/10 تهران فعال دانلود
رسيس پردازش پارس ITO-NAMA-TS-0047 1399/10/10 خراسان رضوي فعال دانلود
طنين ارتباطات هوشمند طاها ITO-NAMA-TS-0046 1399/10/01 تهران فعال دانلود
توسعه گران فناوری اطلاعات و آموزش آرمان داده پویان ITO-NAMA-TS-0045 1399/09/27 تهران فعال دانلود
افزار پرداز رميس ITO-NAMA-TS-0036 1399/08/19 تهران فعال دانلود
ريز سازگان تكين ITO-NAMA-TS-0035 1399/07/24 تهران فعال دانلود
فراموج پویا ITO-NAMA-TS-0033 1399/07/14 تهران فعال دانلود
سامانه هوشمند آبان ITO-NAMA-TS-0034 1399/07/14 تهران فعال دانلود
فناوري اطلاعات و ارتباطات آتنا ITO-NAMA-TS-0032 1399/07/09 تهران فعال دانلود
سيگما گستر آريا ITO-NAMA-TS-0031 1399/07/09 تهران فعال دانلود
فراطرح نوین مهرگان پیشتاز ITO-NAMA-TS-0030 1399/07/08 اصفهان فعال دانلود
پویا داده پردازی راد ITO-NAMA-TS-0029 1399/07/01 تهران فعال دانلود
سازگار صنعت پيام ITO-NAMA-TS-0028 1399/06/13 تهران فعال دانلود
طرح و توسعه حصين ايمن ITO-NAMA-TS-0026 1399/06/04 تهران فعال دانلود
ويرا ارتباط پارس پويا ITO-NAMA-TS-0027 1399/06/04 تهران فعال دانلود
اندیشه پردازان سپاهان ITO-NAMA-TS-0025 1399/05/24 اصفهان فعال دانلود
داده رایانش ابری پردیس ITO-NAMA-TS-0023 1399/05/24 مركزي فعال دانلود
شركت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون(ايريسا) ITO-NAMA-TS-0022 1399/05/15 اصفهان فعال دانلود
فرا کامپیوتر اهواز ITO-NAMA-TS-0021 1399/05/09 خوزستان فعال دانلود
نیکان ایمن پرداز ITO-NAMA-TS-0019 1399/03/28 قزوين فعال دانلود
دمسان رايانه ITO-NAMA-TS-0018 1399/03/07 تهران فعال دانلود
نوآوران تجارت آريو سام ITO-NAMA-TS-0017 1399/03/07 گيلان فعال دانلود
پرشیا سیس خاورمیانه ITO-NAMA-TS-0016 1399/03/02 تهران فعال دانلود
گيلاس كامپيوتر ITO-NAMA-TS-0015 1399/02/31 تهران فعال دانلود
اندیشه نگار پارس ITO-NAMA-TS-0013 1399/02/31 تهران فعال دانلود
ناوك ارتباط هوشمند اوراسيا ITO-NAMA-TS-0014 1399/02/26 تهران فعال دانلود
آريا همراه سامانه ITO-NAMA-TS-0012 1399/02/19 تهران فعال دانلود
انتقال داده خاورميانه ITO-NAMA-TS-0011 1399/02/01 تهران فعال دانلود
امن پردازان كوير ITO-NAMA-TS-0009 1399/01/28 تهران فعال دانلود
تحقيق و توسعه ارتباط پانا ITO-NAMA-TS-0010 1399/01/28 اصفهان فعال دانلود
افق تحول سپاهان ITO-NAMA-TS-0020 1398/03/28 اصفهان فعال دانلود
مرسا تحلیل گران دادگان ITO-NAMA-TS-0008 1397/12/26 تهران فعال دانلود
پارس ایمن خوارزم ITO-NAMA-TS-0007 1397/12/26 تهران فعال دانلود
مهندسی شبکه گستر ITO-NAMA-TS-0006 1397/11/24 تهران فعال دانلود

این دسته خدمات شامل ارائه آموزش كلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نكته ضروریست كه در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی كه شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

شركت های دارای پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات آموزشی افتا

نام شرکت شماره پروانه تاریخ اعتبار محل ثبت شرکت وضعیت پروانه مشخصات شركت
نورا ایمن سیستم (نورانت) ITO-NAMA-ES-0067 1399/10/11 تهران فعال دانلود
مهندسي هيرساويژن ITO-NAMA-ES-0063 1399/09/10 تهران فعال دانلود
امن نگر سامان ITO-NAMA-ES-0062 1399/09/10 تهران فعال دانلود
مهندسی اوژن تدبیر پارس ITO-NAMA-ES-0061 1399/09/10 تهران فعال دانلود
شرکت مرزبان کیفیت دانش (IMQ) ITO-NAMA-ES-0060 1399/06/05 تهران فعال دانلود
نوآوران ليان خليج فارس ITO-NAMA-ES-0059 1399/05/24 بوشهر فعال دانلود
باتیس کیان ارتباط (آکادمی باتیس) ITO-NAMA-ES-0058 1399/05/09 تهران فعال دانلود
آشنا ايمن ITO-NAMA-ES-0057 1399/04/27 تهران فعال دانلود
مجتمع فني مهد پرداپژوهان گيلان ITO-NAMA-ES-0056 1399/04/23 گيلان فعال دانلود
كاريار ارقام ITO-NAMA-ES-0055 1399/04/17 تهران فعال دانلود
كهكشان نور ITO-NAMA-ES-0054 1399/04/16 تهران فعال دانلود
كاربرد سيستم سديد (كاسيس) ITO-NAMA-ES-0053 1399/03/07 تهران فعال دانلود
سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان (سماتک) ITO-NAMA-ES-0052 1399/02/31 تهران فعال دانلود
موسسه آموزش عالي آزاد ارژنگ ITO-NAMA-ES-0051 1397/11/29 تهران فعال دانلود
فراز انديشان سامانه گستر صبا ITO-NAMA-ES-0050 1397/11/09 تهران فعال دانلود
امن گستر پیام پرداز ITO-NAMA-ES-0049 1397/11/02 تهران فعال دانلود
پيشگامان كي پاد كوير ITO-NAMA-1010045 1397/07/01 يزد در حال بررسي مدارك تمديد دانلود