تماس با ما

اطلاعات تماس اداره کل نما

تهران - ميدان آرژانتين - خيابان بيهقي - نبش خيابان شانزدهم - ساختمان مخابراتي آفاق - طبقه هفتم جنوبی
(تحويل مدارك: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الي 15)

تلفن اداره کل نما : 84802700 (پاسخگويي و مشاوره: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الي 11)

شماره نمابر : 84802760

فرم تماس با اداره کل نما
حداقل 40 کاراکتر درج نمایید .

مکان اداره کل نما ایران روی نقشه