اخبار اخبار

فراخوان

فراخوان در حوزه ارائه خدمات افتا

فراخوان متقاضيان دريافت پروانه فعاليت در حوزه خدمات افتا

سازمان فناوري اطلاعات ايران با همكاري مركز مديريت راهبردي افتا، در نظر دارد به‌منظور توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه ی ارائه خدمات افتا، از توانمندي شركت هاي داراي تجربه در این زمینه استفاده نمايد. متقاضيان لازمست برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا به سايت نما به بخش اعتبار بخشي قسمت درخواست دريافت پروانه مراجعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام نمایند. بديهي است براي متقاضياني پروانه فعاليت صادر مي شود كه شرايط ارزيابي را احراز نموده باشند. ضمنا با توجه به ضرورت، اولویت رسیدگی به درخواست ها با متقاضیانی است که در گرایش های زیر درخواست پروانه فعالیت نمایند:

گرایش ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات ( حوزه خدمات مدیریتی افتا)
گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی ( حوزه خدمات عملیاتی افتا)

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 15 آبان 1395
بازدید ها: 5833